Köpvillkor –

Trafikskolan Utbildning På Väg AB
Stockholmsvägen 55
761 43 Norrtälje
Telefon: 070-760 47 26
Org.nr 556290-2188

§1 Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §3 – Leverans och frakt.

§2 Betalning
Du betalar din order direkt via kontokort (Visa och Mastercard) eller Swish. Din beställning levereras i regel inom 2-5 arbetsdagar. Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

§3 Leverans och frakt
Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2-5 dagar efter det att du har lagt din beställning. Trafikskolan Utbildning På Väg AB tillämpar en enhetsfrakt på 70kr/ order.

§4 Ej uthämtade varor
Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 150 kr i administrationskostnader.
Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

§5 Ångerrätt och retur
1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Trafikskolan Utbildning På Väg AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Trafikskolan Utbildning På Väg AB
Stockholmsvägen 55, 761 43 Norrtälje. Retur får inte ske mot postförskott.

3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

§6 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.

§7 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy (www.str.se).

§8 Tvist
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.

(Avtalsvillkor 2018-11-03