Kursplan för B-körkort

Kursplan för B-körkort

För att ta B-körkort krävs det att man uppnår vissa mål. Utbildningen är uppdelad på moment och kunskapsområden.

Moment:

  1. manövrering, fordon och miljö
  2. körning i olika trafikmiljöer
  3. resande med bil i speciella sammanhang
  4. personliga förutsättningar och målsättningar i livet

Kunskapsområden:

  1. teori och färdighet
  2. självvärdering

Klicka här för att se hela Kursplan B (Transportstyrelsen).

I kursplanen ingår det att man uppnår mål som handlar om olika riskbeteenden. Det är uppdelat i riskutbildning 1, som är en teoretisk utbildning och riskutbildning 2 (halkbana) som är både en teoretisk och praktisk utbildning.

Klicka här för att se kursmålen för riskubildning 1 och riskutbildning 2.