Kursplan för B-körkort

Kursplan, TSFS 2011:20

Eller som den oftast kallas, kursplan för B-körkort

För att ta körkort för B-behörighet så måste du uppnå alla kursmål som du hittar i kursplan för B-körkort. Som vi redan nämnde är det riktiga namnet för den TSFS 2011:20. Den är för tydlighetens skull uppdelad på moment och kunskapsområden. Vi förklarar enkelt nedan, men vi rekommenderar att du läser och uppdaterar dig på vad kursplan för B-körkort faktiskt innebär.

Den innehåller flera olika delar

Dels är den uppdelad på moment

Det är ungefär som kapitel eller olika delar.

  1. manövrering, fordon och miljö
  2. körning i olika trafikmiljöer
  3. resande med bil i speciella sammanhang
  4. personliga förutsättningar och målsättningar i livet

Och sen uppdelad på kunskapsområden

De olika momenten som du ser här ovan är uppdelat i olika kunskapsområden. Det i sin tur innebär följande två punkter.

  1. teori och färdighet
  2. självvärdering

Aktiva verb

Som du säkert förstår så är det mycket forskning som ligger bakom kursplan för B-körkort.

För att förtydliga hur kursplanen ska tolkas så har Transportstyrelsen gjort en ordlista på första sidan. De verben förklarar hur du i enlighet med kursplanen ska läsa ut hela kursmålet.

Var därför noggrann när du läser igenom kursmålen så att de i sin tur får den rätta betydelsen utifrån verbet.

Kursplan B TSFS 2011:20 >

I kursplanen ingår det även att du uppnår mål som handlar om olika riskbeteenden. Det har sedan tillkommit en bilaga till kursplan B som vidareutvecklar kursmålen om risker.

Fler kursmål för B-körkort

När du ska ta ditt körkort är det fler kursmål än TSFS 2011:20 som du behöver uppnå. Riskutbildningarna är i sin tur uppdelade i riskutbildning 1, som är en teoretisk utbildning och riskutbildning 2 (halkbana) som är både en teoretisk och praktisk utbildning.

Kursplan för riskutbildningarna

Kursplanen för riskettan och risktvåan >

Vi berättar hur hela resan mot körkort B går till, följ bara länken nedan.

Vägen till körkort >

Kursplan för B-körkort Trafikskola Utbildning på väg UPV