BE-Bil med släp

Körkort för tung släpvagn till personbil BE

Släpvagnstyp större husvagn, hästsläp el dyl. Du som tar körkort BE efter 20130119 får köra personbil med totalvikt upp till 3500 kg med tillkopplad släpvagn med totalvikt upp till 3500 kg således kan Du komma upp i en "tågvikt" totalviktsmässigt på 7000 kg.

Körkortskrav för dig som drar släpvagn

Kolla viktuppgifter i registreringsbevisen:

  • Totalvikterna för bil+släp tillsammans överskrider 3.500kg.

Uppkörningen består av:

  • Teoriprov
  • Körprov

Körprovet består av:

  • Säkerhetskontroll
  • Funktionsbeskrivning
  • Lastsäkring
  • Körning i trafik

Utökad behörighet B, kod 96

Utökat B, eller kod 96 som det står på körkortet. Det krävs ett nytt körprov, men inget teoriprov.

Provet består av till- och frånkoppling, säkerhetskontroll, körning i trafik och en backningsmanöver. Efter godkänt prov, får du köra ekipage med totalvikter som tillsammans uppgår till 4250kg. Det kan även utföras med automatväxlad dragbil.

OBS!! Du måste fotografera dig hos Trafikverket i god tid innan uppkörningen.
andrad-bred-bil-m-slap-302